Welkom in het Universitair Ziekenhuis van Lille

Een universitaire medische campus van hoge kwaliteit

De CHU Lille is met een team van bijna 16.000 professionals in 220 verschillende vakgebieden een van de grootste medische campussen in Noord-Europa.

In dit academisch ziekenhuis voor preventie, medische zorg, onderwijs en onderzoek vinden patiënten een zorgaanbod waarin een belangrijke plaats wordt toegekend aan de patiënt en aan innovatie, met een geavanceerd medisch-technisch platform en een gespecialiseerde medische expertise.

Jaarlijks worden er in onze 16 medische instellingen 1,4 miljoen patiënten geholpen.

De CHU Lille is een onderdeel van de GHTLMFI, een groep van 10 openbare medische instellingen in het Franse departement Nord, die samenwerken aan de verbetering van het zorgaanbod voor patiënten en de wetenschappelijke vooruitgang. Dit netwerk wordt gekenmerkt door gedeelde waarden en een gemeenschappelijk beeld van de gezondheidszorg.

De CHU Lille maakt bovendien werk van zijn internationale uitwisselingen, om ervaring en competenties op internationaal niveau te delen (België, Canada, Brazilië, Marokko, enz.).

chiffres-NL

De expertise van de CHU Lille in dienst van niet in Frankrijk wonende patiënten

De CHU Lille zet zich met zijn medische, paramedische, technische en administratieve teams in voor een zorg van hoge kwaliteit, die op alle niveaus perfect overeenstemt met de universele normen, van het eerste contact met de patiënt tot het eind van de behandeling.

De garantie op een medische zorg van hoge kwaliteit

Macaron de niveau de certification (1)

Op 9 januari 2023 ontving de CHU Lille bij zijn certificering door de Franse Haute Autorité de Santé de vermelding ‘Hoge zorgkwaliteit’: het hoogst mogelijke resultaat in de Franse, nationale certificeringsprocedure. Een bewijs van het uitmuntende kwaliteits- en veiligheidsniveau van de door de CHU Lille en zijn teams verleende zorg.

De vermelding ‘Hoge zorgkwaliteit’ is de trots van alle medewerkers van de CHU Lille: de algemene score van 96% aan behaalde doelstellingen, voor de CHU Lille in zijn geheel, is een uitzonderlijk hoge score voor een medische instelling van deze omvang.

Deze certificatie is de kroon op het harde werk en de competenties van alle professionele teams en een erkenning van het uitmuntende kwaliteits- en veiligheidsniveau van de zorgverlening in de CHU Lille voor alle patiënten die er worden behandeld.

Kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan centraal

De CHU Lille meet de tevredenheid van zijn gebruikers en betrekt hen bij het dagelijks reilen en zeilen, om de zorg voor patiënten doorlopend te kunnen verbeteren en zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te voldoen, bijvoorbeeld door het serviceaanbod uit te breiden. De CHU Lille viel meermaals in de prijzen met zijn duurzame-ontwikkelingsbeleid.

Deze onderscheidingen onderstrepen de exemplarische initiatieven op het gebied van water- en energiebeheer, afvalrecycling voor etenswaren, maar ook de inzet bij de aanbouw van nieuwe gebouwen die voldoen aan de Franse HQE-norm voor een duurzame, groene bouw.

Innovatie is prioriteit

De uitmuntende medische teams van de CHU Lille zorgden voor talloze nationale en mondiale premières op het gebied van innovatieve behandelingen. Elk jaar investeert de CHU Lille in de aanleg en modernisering van faciliteiten en geavanceerde medisch-technische eenheden voor zijn patiënten.

De kwaliteit van het hier gevoerde onderzoek plaatste de CHU Lille in de top 5 van Franse academische ziekenhuizen. Als integraal medisch centrum stimuleert de CHU Lille doorlopend onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsprojecten met zorginstellingen, ten behoeve van de patiënt.

De CHU Lille creëert al meer dan twintig jaar talloze partnerships met de industriële sector, om te zorgen dat technologische kennis overgedragen kan worden en innovaties tot volle wasdom kunnen komen.

De CHU Lille investeert in het bijzonder in 6 belangrijke onderzoeksgebieden: Kanker, Neurowetenschappen, Ontstekingen – infecties – immuniteit, Cardiovasculaire en metabole ziektes, Levensduur en Preventie

Volg ons !

logo facebook
logo youtube
Logo instagram
Logo tweeter
logo linkedin

Zorgaanbod

Medische behandeling van buitenlandse patiënten in de CHU Lille

 

In geval van levensbedreigende spoedgevallen (hartstilstand of ademhalingsstilstand, cerebrovasculair accident (beroerte), verkeersongevallen enz.) belt u telefoonnummer 15 of 112.

U wordt dan direct doorverbonden met ons gespecialiseerde centrum voor spoedeisende hulp.

Voor niet-spoedeisende zorg is de opname van niet in Frankrijk wonende, buitenlandse patiënten afhankelijk van de afgifte van een bewijs van vergoeding, of de overmaking van een voorschot, berekend op basis van de verwachte duur van de ziekenhuisopname. Zowel een patiënt als een medewerker van de CHU Lille kan de hulp van een tolk inroepen.

De CHU Lille benadrukt dat gegarandeerd wordt dat buitenlandse patiënten dezelfde ontvangst en zorg genieten als personen met een Franse zorgverzekering, zonder enige voorrang of voorkeursbehandeling.

Werving

Wie zich bij de teams van de CHU Lille aansluit, wordt lid van een gevarieerde en dynamische academisch-medische gemeenschap die gehecht is aan de waarden die ze uitdraagt en toegang geeft tot uiteenlopende diensten en informatie.

chiffres-NL-recrute

Raadpleeg onze vacatures : https://emploi.chru-lille.fr/

Een coschap lopen in de CHU Lille

We verwelkomen studenten en professionals van over de hele wereld om te trainen met onze bekwame teams

In nauwe samenwerking met de faculteiten geneeskunde, tandheelkunde en farmacie van de Université de Lille, leidt de CHU Lille jaarlijks meer dan 2000 studenten in de medische vakgebieden op, waaronder ongeveer 800 interne coassistenten en FFI’s (aan coassistenten gelijkgestelde artsen in opleiding).

Neem voor meer inlichtingen contact op met de Direction des Affaires Médicales, op het volgende e-mailadres: DAMHU@CHRU-lille.fr

Fonds van het Universitair Ziekenhuis van Lille

Wilt u onderzoek stimuleren en het zorgaanbod en het welzijn van patiënten in het ziekenhuis verbeteren? Doe een gift!

Met een schenking aan het dotatiefonds van de CHU Lille steunt u de 16.000 professionals van de CHU Lille die zich inzetten voor ieders zorg en gezondheid. Uw gift maakt het mogelijk dappere en veelbelovende medische projecten te versnellen of van de grond te laten komen.

Uw generositeit geeft onderzoek de middelen die het nodig heeft, maakt het mogelijk innovatieve behandelingen sneller voor iedereen beschikbaar te maken, draagt bij aan de verbetering van het welzijn van patiënten en helpt hen om beter met de beperkingen van hun ziekte te kunnen leven.

Elke gift telt !

Lille University Hospital Endowment Fund